Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceny vody, fakturace

 

 

vyhlášené ceny vodného a stočného

vč. DPH

  vodné stočné
rok 2020 - od 1.1.2020-30.4.2020       29.00 Kč          42,55 Kč     
rok 2020 - od 1.5.2020-31.12.2020 27,74 Kč 40,70 Kč
rok 2021 28,71 Kč 41,25 Kč
rok 2022 30,47 Kč 43,78 Kč
rok 2023 39,00 Kč 56,00 Kč

aktuální sazba DPH činí 10%

 

 

Fakturaceimagesty4odvb0.jpg

Vyúčtování za odběr pitné vody a odvádění odpadních vod probíhá u standardních odběratelů ve tříměsíčních intervalech na základě řádných odečtů. Ty provádí pracovníci společnosti Měvak  nebo DSO Jaroměřsko , popřípadě pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích (pokud v objektu není měřidlo).

V případě, že nebudete zastiženi, zanechá Vám náš pracovník odečítací lístek, který můžete vyplněný doručit na adresu naší společnosti (ulice 5.května 148, Jaroměř-Josefov), nahlásit stav vodoměru telefonicky na tel: 491 421 907, případně telefonicky nebo formou SMS na tel: 733 217 295,  nebo e-mailem maksymov@dsojaromersko.cz.  Můžete se domluvit i na opakované návštěvě odečítače (kontakt naleznete na odečítacím lístku).

Právo na vodné vzniká dle zákona 274/2001 Sb. o VaK, § 8 vtokem do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

Fakturovat vodné a stočné odběratelům je tedy možné i bez podepsané smlouvy.

Faktura obsahuje následující údaje:

 • adresu odběrného místa

 • zúčtovací období

 • číslo popisné

 • číslo vodoměru

 • stav vodoměru (minulý a současný)

 • celkovou spotřebu v m3

 • cenu vodného a stočného za jednotku

 • cenu vodného a stočného za odebrané množství

 • celkovou částku k úhradě

 • datum splatnosti                

Faktury jsou standardně zasílány poštou.

Způsob úhrady:

 • Hotovostní platba - v sídle DSO Jaroměřsko v Po,St od 13:00-16:00   
 • Od  1.1.2019 bude ukončen provoz pokladny a již nebude možné hradit v hotovosti v kanceláři DSO           
 • Bezhotovostní platba - bankovním převodem.
 • Platba na přepážkách České pošty

Faktura je řádně uhrazena, jestliže je nejpozději v den splatnosti připsána platba na bankovní účet společnosti či složena hotově na pokladně DSO Jaroměřsko.

 

 

Když se neplatí?

 

 • Faktury a 1. upomínky jsou obvykle zasílány  na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby).
 • 2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody.

V případě, že fakturu nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávky vody či odvádění odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g tak může DSO Jaroměřsko učinit v případě, že dojde k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli 3 dny předem. Náklady na přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod hradí odběratel v plné výši.